Cartouches M Shader RS Ø 0.30mm Xlong taper
0FV_B

Cartouches M Shader 5 RS Ø 0.30mm Xlong taper 20 pcs
0FV05B
24.00 € TTC
Cartouches M Shader 5 RS Ø 0.30mm Xlong taper 5 pcs
0FV05B5
7.20 € TTC
Cartouches M Shader 7 RS Ø 0.30mm Xlong taper 20 pcs
0FV07B
26.40 € TTC
Cartouches M Shader 7 RS Ø 0.30mm Xlong taper 5 pcs
0FV07B5
8.40 € TTC
Cartouches M Shader 8 RS Ø 0.30mm Xlong taper 20 pcs
0FV08B
26.40 € TTC
Cartouches M Shader 8 RS Ø 0.30mm Xlong taper 5 pcs
0FV08B5
8.40 € TTC
Cartouches M Shader 9 RS Ø 0.30mm Xlong taper 20 pcs
0FV09B
26.40 € TTC
Cartouches M Shader 9 RS Ø 0.30mm Xlong taper 5 pcs
0FV09B5
8.40 € TTC
Cartouches M Shader 11 RS Ø 0.30mm Xlong taper 20 pcs
0FV11B
27.60 € TTC
Cartouches M Shader 11 RS Ø 0.30mm Xlong taper 5 pcs
0FV11B5
9.00 € TTC
Cartouches M Shader 14 RS Ø 0.30mm Xlong taper 20 pcs
0FV14B
27.60 € TTC
Cartouches M Shader 14 RS Ø 0.30mm Xlong taper 5 pcs
0FV14B5
9.00 € TTC
0FV_B.jpg
0FV_B-1.jpg0FV_B-2.jpg0FV_B-3.jpg0FV_B-6.jpg0FV_B.jpg

Cartouches M Shader RS Ø 0.30mm Xlong taper - 0FV_B

0FV05B
Cartouches M Shader 5 RS Ø 0.30mm Xlong taper 20 pcs 
24.00 € TTC
0FV05B5
Cartouches M Shader 5 RS Ø 0.30mm Xlong taper 5 pcs 
7.20 € TTC
0FV07B
Cartouches M Shader 7 RS Ø 0.30mm Xlong taper 20 pcs 
26.40 € TTC
0FV07B5
Cartouches M Shader 7 RS Ø 0.30mm Xlong taper 5 pcs 
8.40 € TTC
0FV08B
Cartouches M Shader 8 RS Ø 0.30mm Xlong taper 20 pcs 
26.40 € TTC
0FV08B5
Cartouches M Shader 8 RS Ø 0.30mm Xlong taper 5 pcs 
8.40 € TTC
0FV09B
Cartouches M Shader 9 RS Ø 0.30mm Xlong taper 20 pcs 
26.40 € TTC
0FV09B5
Cartouches M Shader 9 RS Ø 0.30mm Xlong taper 5 pcs 
8.40 € TTC
0FV11B
Cartouches M Shader 11 RS Ø 0.30mm Xlong taper 20 pcs 
27.60 € TTC
0FV11B5
Cartouches M Shader 11 RS Ø 0.30mm Xlong taper 5 pcs 
9.00 € TTC
0FV14B
Cartouches M Shader 14 RS Ø 0.30mm Xlong taper 20 pcs 
27.60 € TTC
0FV14B5
Cartouches M Shader 14 RS Ø 0.30mm Xlong taper 5 pcs 
9.00 € TTC