Bottom yolk SUNSKIN
0GA397

Bottom yolk SUNSKIN épaisseur 2mm
0GA397A
4.80 € TTC
Bottom yolk SUNSKIN épaisseur 4mm
0GA397B
7.68 € TTC

DESCRIPTION

 

Bottom Yolk conçu par SUNSKIN pour les machines du même nom

0GA397-1.jpg
0GA397-1.jpg0GA397.jpg

Bottom yolk SUNSKIN - 0GA397

0GA397A
Bottom yolk SUNSKIN épaisseur 2mm 
4.80 € TTC
0GA397B
Bottom yolk SUNSKIN épaisseur 4mm 
7.68 € TTC

DESCRIPTION

 

Bottom Yolk conçu par SUNSKIN pour les machines du même nom